skip to Main Content

Software para transporte

GTi é unha aplicación deseñada para xestionar todos os procesos nunha empresa de transporte de paquetería empregando para iso as novas tecnoloxías dispoñibles.

A necesidade de integrar todos os procesos dunha empresa de transporte, tanto internos (recollida, expedición, distribución, repartimento, etc.) coma de relación cos clientes (web de seguimento e documentación), fixo de GTi a solución que permite maximizar a produtividade de cada axencia.

01. ERP de transporte

 • Xestión de recollidas
 • Facturación de saídas. Albarás, etiquetas, folla de ruta, contrato de transporte
 • Xestión de chegadas. Albarás, follas de ruta
 • Control do repartimento. Asignación, repartimento e liquidación
 • Incidencias e atención ao cliente
 • Xeración de facturas e integración na contabilidade
 • Xestión de reembolsos
 • Xeración de liquidacións con axencias
 • Reporting
 • Xestión ADR

02. Escaneado de albarás (POD)

 • Definición de códigos de barras por organización
 • Escaneado de albarás de múltiples organizacións
 • Escaneado do albará de transporte e do albará do cliente
 • Publicación automática dos albarás na web corporativa
 • Actualización do repartimento no momento de escanear os albarás

03. Web de seguimento e documentación

 • Consulta do estado das expedicións
 • Descarga das expedicións co seu estado
 • Consulta e descarga dos POD
 • Gravación de albarás
 • Xeración de etiquetas e informe
 • Integrado no ERP de transporte

04. Aplicación de repartimento e recollidas

 • Gestión de recogidas
 • Xestión dos repartimentos por realizar
 • Introdución de incidencias
 • Captura de fotos asociadas a unha incidencia
 • Integrado en tempo real no ERP de transporte

05. Rastrexabilidade dos vultos

 • Punteado da mercancía nos diferentes puntos: recollida, expedición, tránsito e entrega.
 • Informes do estado y das faltas
 • Integración co ERP de transporte

06. Integración coas axencias

 • Definición das axencias coas que se traballa
 • Importación automática de expedicións a partir de ficheiros
 • Xeración de ficheiros cos estados de cada expedición recibida (en almacén, en repartimento, repartida)
 • Xeración de ficheiros coas incidencias no proceso de repartimento
 • Envío de PODs
 • Posibilidade de envío manual ou programado cada certo tempo.
Back To Top