skip to Main Content

Software para servizos

NET4 é a nosa solución integrada para empresas de servizos, subcontratación e merchandising.

É posible instalar NET4 no servidor propio do cliente ou na nosa propia cloud, desenvolvida sobre a plataforma Azure de Microsoft. Así, ofrecemos una gran flexibilidade, redución de custos e niveis máis altos de seguridade. Ademais, deléganse en Nivel IV as copias de seguridade, as actualizacións esenciais, as novas versións, etc.

01. Módulos de escritorio

A nosa plataforma NET4 engloba os módulos de escritorio

Nómina (NOM)

 • Multiempresa e multidelegación
 • Confección de nóminas
 • Embargos
 • IRPF
 • Seguros sociais, SEPE, SILTRA
 • Firma electrónica de documentos

Xestión (SER)

 • Multiempresa e multidelegación
 • Xestión de grupos empresariais, clientes, centros de cliente, etc.
 • Xestión de candidatos, selección e traballadores.
 • Posibilidade de traballar con numeración única de clientes e traballadores.
 • Xestión avanzada de CPDs
 • Facturación
 • Firma electrónica de documentos

Contabilidade (CN)

 • Definición de contas
 • Asentos
 • Balances
 • Contabilidade analítica

Control de EPI

 • Entrega e devolución
 • Entrega masiva

Control de cuadrantes

 • Cuadrantes teóricos e reais do servizo e do traballador
 • Control de quendas
 • Control de produción

Control de presenza (CIP)

 • Rexistro de marcaxes (tableta, móbil e web)
 • Rexistro de xornadas
 • Definición de quendas
 • Xeración de presenzas
 • Importación de marcaxes

02. Módulos web

Portal do cliente

 • Consulta de facturas
 • Documentación anexada

Portal do traballador

 • Firma electrónica de documentos
 • Consulta de nóminas
 • Certificados de retencións
 • Informar de datos 145
 • Datos do CV
 • Documentación anexada

CRM

 • Oportunidades
 • Ofertas
 • Clientes
 • Actividade comercial
 • Calendario
 • Mailing
 • Informes

03. Módulos de aplicacións (tableta ou teléfono intelixente)

Aplicación para tabletas para firma de documentos (consultor/supervisor)

 • Firma electrónica de documentación do traballador
 • Busca por NIF/NIE

Aplicación do traballador

 • Notificacións push ao móbil do traballador
 • Firma electrónica de documentos
 • Consulta de nóminas
 • Certificados de retencións
 • Informar de datos 145
 • Datos do CV
 • Documentación anexada

04. Módulos de integración con outras plataformas

Traballamos con módulos que permiten realizar a integración coas plataformas seguintes, entre outras solicitadas polo cliente:

Back To Top