skip to Main Content

Software per a transport

GTi és una aplicació dissenyada per a gestionar tots els processos d’una Empresa de Transport de Paqueteria, utilitzant, amb aquesta finalitat, les noves tecnologies disponibles.

La necessitat d’integrar tots els processos d’una Empresa de Transport, tant interns (recollida, expedició, distribució, repartiment, etc.) com de relació amb els clients (web de seguiment i documentació), ha fet que GTi sigui la solució que permet maximitzar la productivitat de cada Agència.

01. ERP de transport

 • Gestió de Recollides
 • Facturació de Sortides. Albarans, etiquetes, fulls de ruta, contracte de transport
 • Gestió d’Arribades. Albarans, fulls de ruta
 • Control del repartiment. Assignació, repartiment i liquidació
 • Incidències i atenció al client
 • Generació de Factures i integració en comptabilitat
 • Gestió de Reemborsos
 • Generació de liquidacions amb Agències
 • Reporting
 • Gestió ADR

02. Escaneig d'albarans (POD)

 • Definició de codis de barres per organització
 • Escaneig d’albarans de múltiples organitzacions
 • Escaneig de l’albarà de transport i de l’albarà del client
 • Publicació automàtica dels albarans en la Web Corporativa
 • Actualització del repartiment a l’hora d’escanejar els albarans

03. Web de seguiment i documentació

 • Consulta de l’estat de les expedicions
 • Descàrrega de les expedicions amb el seu estat
 • Consulta i descàrrega dels POD
 • Enregistrament d’albarans
 • Generació d’etiquetes i informe
 • Integrat en l’ERP de Transport

04. App repartiment i recollides

 • Gestió de recollides
 • Gestió dels repartiments a fer
 • Introducció d’incidències
 • Captures de fotos associades a una incidència
 • Integrat en temps real amb l’ERP de Transport

05. Traçabilitat dels paquets

 • Punteig de mercaderies en diferents moments: recollida, expedició, trànsit i entrega.
 • Informes de l’estat i de faltes
 • Integració amb l’ERP de Transport

06. Integració amb agències

 • Definició de les agències amb les quals es treballa
 • Importació automàtica d’expedicions partint dels fitxers
 • Generació de fitxers amb els estats de cada expedició rebuda (al magatzem, durant el repartiment, l’entrega)
 • Generació de fitxers amb les incidències del procés de repartiment
 • Enviament de POD
 • Possibilitat d’enviament manual o programat cada quant temps.
Back To Top